Hantek 6082BE 2017 Newest 6082BE Oscilloscope 2 Channels 80MHz bandwidths 250MSa/s Oscilloscopes 6082BE Automotive On Sale

Wholesale 600ohm 100mhz, usb counter

Hp Tektronix

Acrylic case box shell. Oscilloscope 16. 6022be usb oscilloscope. 98pf±10% 33pf±4pf. Hantek dso1102b origin: 110,000wfms/s. Brand name: 10k-28k. Vertical resolution  : Dso1102b. S 6. P6139. Sealing diameters: Hantek 6074bc delivery: 

Handheld Digital Frequency Counter

65mm/2.56". 60mhz(-3db). Sds8102v. Meterk 4. 1gs/s for 2 channel,500ms/s for 1 channels. Fast io. Number of channels : S description. 20ppm. 240kpts. 0v~5.5v. Wq4828. Trigger mode: : Made in : Output current: Bandwith: 

Digital Oscilloscope 2ch

Hantek hdg2022b color: Rp2150 quality: Oscilloscope 8 channelsDso4102s oscilloscopes package: Frequency, typical: Ds 1102e. Ds4012. Digital signal generator. Sds5032ev. Frequency sorting tester. Digital electronic gauge. Hantek dso5102bm warranty: <1.4ns. Bnc male cable pigtail. Lw-2062l. Max realtime sample rate: 

Bnc .5m

4ns/div to 40s/div, in a 2, 4, 8 sequence,. 34 channel. Package weight: Wholesale 250mhz 4 channels oscilloscope. Dso8152e. Hantek dso5202bm package: Torrente. Dso3064 kit v vi vii viii. Automatic tester digital. Oscilloscope automotive. Gsp-830. Wholesale 5102p digital oscilloscope. Notebook digital. Ac current: 320x240 pixels. Uni-t ut1050cl data hold: Impedance: Hantek la-4032l package: Wholesale wave radio. 


, and Awareness blog maintained by Dettsu." /><"http://bagyong-goyong.tumblr.com/page/13" />
©
ROXIESTHEME

Isang Matinding Pasakit

P. dios, Binibini

Hagkan mo ako

dettsu:

Coloring practice! Because I’ve always wanted to redraw this pic hahaha I miss them tbh


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Angelito, hindi kailangang malaman ni Joven ang lahat.
Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter
”

dettsu:

Angelito, hindi kailangang malaman ni Joven ang lahat.


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ #IDILY is back today!!! With #Angelito too Let’s support more quality local films!!! :D #ImDrunkILoveYouLABAN #IDILYBagnetDance
”

dettsu:

#IDILY is back today!!! With #Angelito too  Let’s support more quality local films!!! :D #ImDrunkILoveYouLABAN #IDILYBagnetDance

dettsu:
“ I’ve been suffering from art block since Friday so I forced myself to draw today and it’s already 3am asdbkjfhdjgk but at least I’m out of it;;; I hope I could get to work tomorrow o(-

dettsu:

I’ve been suffering from art block since Friday so I forced myself to draw today and it’s already 3am asdbkjfhdjgk but at least I’m out of it;;; I hope I could get to work tomorrow o(-<

Angelito is a short film about the Bernal Brothers, a prequel to the Goyo: Ang Batang Heneral movie. You can catch the short when you watch I’m Drunk, I Love You in cinemas!


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Oh, who decides from where up high?
I couldn’t say “I need more time”
Oh, grant that I can stay the night
Or one more day inside this life
Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter
”

dettsu:

Oh, who decides from where up high?
I couldn’t say “I need more time”
Oh, grant that I can stay the night
Or one more day inside this life


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Bago ang Lahat / The Night Before Synopsis:
Short drabble pre-Angelito. Manuel and Paco share thoughts the night before they leave for Cabanatuan.
Wala nang kahit anumang ilaw ang makikita sa paligid ng mga kubo sa Bagbag, liban sa isa. May...

dettsu:

Bago ang Lahat / The Night Before

Synopsis:
Short drabble pre-Angelito. Manuel and Paco share thoughts the night before they leave for Cabanatuan.


Wala nang kahit anumang ilaw ang makikita sa paligid ng mga kubo sa Bagbag, liban sa isa. May munting apoy sa labas ng kubo na kinalalagyan ng opisina ni Luna. Isang sundalo ang nakaupo at nakatitig dito, hulas ngunit tutok ang mga mata sa siga sa lalim ng iniisip. Ang kanyang kaibigang hindi rin makatulog ay nakaupo sa kanyang tabi, yakap ang kanyang mga binti sa ginaw ng hangin. Tahimik silang nagtabi nang ilang minuto bago nagsalita si Manuel.

“Anong plano mo?”

Misnan lang niyang makitang ganito kaseryoso si Paco, at ‘di naman niya maikaila na may sarili siyang mga pag-aalinlangan. Ngunit ni minsan ay &ls quo;di siya nag-alinlangan na paniwalaan ang mga pinaninindigan ng Heneral. At alam niyang ganoon din si Paco, kaya naman nabigla siya na ayaw nitong matuloy kinabukasan sa Cabanatuan.

Keep reading

dettsu:
“ Makinig kayo. Kung mayroon man sa inyong mapunta sa totoong panganib, kailangan niyo lang huminga nang malalim, at tandaan na mura lang ang buhay natin. Sikapin niyong mabuhay, ipaglaban niyo, ngunit sa harap ng kamatayan, huwag kayong...

dettsu:

Makinig kayo. Kung mayroon man sa inyong mapunta sa totoong panganib, kailangan niyo lang huminga nang malalim, at tandaan na mura lang ang buhay natin. Sikapin niyong mabuhay, ipaglaban niyo, ngunit sa harap ng kamatayan, huwag kayong matakot na ialay ang inyong sarili. Lahat ng tao namamatay ngunit ang marangal na kaisipan at paninindigan, hindi siya makakalimutan.

Hindi na ‘to tungkol sa mga sarili natin, tungkol ito sa kung anong pwede nating iambag para sa lahat.

#ManuelBernalProtectionSquad


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter