High Qaulity 1 Pair Alligator Testing Cord Lead Clip Electrical Clamp to Banana Plug for Multimeter Test Lead

Wholesale multimeter analogic, roofe

Auto Range Digital Multimeter

10~90%rh. Rpm fan controller. Boiler parts. See details. Thermometer probe kitchen. Single hand operation: 4x6cm. Fiberer source. Relay: : Temperature voltage controller. Aligator s4020. Cooking with kitchen. 22mm ammeter. Diagnostic test accessories. Wholesale current clamp cc65. Features 1: Humidity temperature meter hygrometer. 

High Voltage Alternator

Approx. 10cm x 4.8cm x 2.5cm/ 3.94" x 1.89" x 0.98". Approx. 8*8*2cm/3.14*3.12*0.788'. Pj1011. Storage temperature: : Wholesale splitter electric. Wholesale module usb mp3. Manual focus from 0~200mm. Dc/ac current (ma&a): 9.999hz/99.99hz/999.9hz/9.999khz/99.99khz/999.9khz/9.999mhz. 32-80 c/89.5-175.5 f. 190 x 90 x 30mm. Logging springboard. 10%~ 95% rh. 1 celsius degree. Hydraulic pressure: Stm32 system development. Dc current: Measurement range: -50°c to 110°c. 

Wholesale Power Supply 28v

Microscope led ring light. Wholesale dimetrodon dinosaur. Lens for pupil. 400/4k/40k/400k/4m/40m  (0.8%+4). Lcd controller board ltn154p1. Color display selection/autopoweroff: +/- 1 deg.c. I00716. Lampe tester. Sa094. Adjustable emissivity: 0.1~1.00. Led messags board. 473j capacitor. Telephone job status detection: 

High Probe

Sony imx178. Stone films. 2nf/20nf/200nf/2uf/2000uf-50 - 110 degree. Oscilloscope probe p6040. Type kAc:2a/20a/200a. Ac current range: Battery water. Unit: 186mm * 91mm *39mm. Gp-pointer bag. Digital infrared thermometer gs320. 18650 battery holder bracket spacer. Wholesale projector  clock. 250v 16a thermostat. 


, and Awareness blog maintained by Dettsu." /><"http://bagyong-goyong.tumblr.com/page/13" />
©
ROXIESTHEME

Isang Matinding Pasakit

P. dios, Binibini

Hagkan mo ako

dettsu:

Coloring practice! Because I’ve always wanted to redraw this pic hahaha I miss them tbh


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Angelito, hindi kailangang malaman ni Joven ang lahat.
Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter
”

dettsu:

Angelito, hindi kailangang malaman ni Joven ang lahat.


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ #IDILY is back today!!! With #Angelito too Let’s support more quality local films!!! :D #ImDrunkILoveYouLABAN #IDILYBagnetDance
”

dettsu:

#IDILY is back today!!! With #Angelito too  Let’s support more quality local films!!! :D #ImDrunkILoveYouLABAN #IDILYBagnetDance

dettsu:
“ I’ve been suffering from art block since Friday so I forced myself to draw today and it’s already 3am asdbkjfhdjgk but at least I’m out of it;;; I hope I could get to work tomorrow o(-

dettsu:

I’ve been suffering from art block since Friday so I forced myself to draw today and it’s already 3am asdbkjfhdjgk but at least I’m out of it;;; I hope I could get to work tomorrow o(-<

Angelito is a short film about the Bernal Brothers, a prequel to the Goyo: Ang Batang Heneral movie. You can catch the short when you watch I’m Drunk, I Love You in cinemas!


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Oh, who decides from where up high?
I couldn’t say “I need more time”
Oh, grant that I can stay the night
Or one more day inside this life
Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter
”

dettsu:

Oh, who decides from where up high?
I couldn’t say “I need more time”
Oh, grant that I can stay the night
Or one more day inside this life


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter

dettsu:
“ Bago ang Lahat / The Night Before Synopsis:
Short drabble pre-Angelito. Manuel and Paco share thoughts the night before they leave for Cabanatuan.
Wala nang kahit anumang ilaw ang makikita sa paligid ng mga kubo sa Bagbag, liban sa isa. May...

dettsu:

Bago ang Lahat / The Night Before

Synopsis:
Short drabble pre-Angelito. Manuel and Paco share thoughts the night before they leave for Cabanatuan.


Wala nang kahit anumang ilaw ang makikita sa paligid ng mga kubo sa Bagbag, liban sa isa. May munting apoy sa labas ng kubo na kinalalagyan ng opisina ni Luna. Isang sundalo ang nakaupo at nakatitig dito, hulas ngunit tutok ang mga mata sa siga sa lalim ng iniisip. Ang kanyang kaibigang hindi rin makatulog ay nakaupo sa kanyang tabi, yakap ang kanyang mga binti sa ginaw ng hangin. Tahimik silang nagtabi nang ilang minuto bago nagsalita si Manuel.

“Anong plano mo?”

Misnan lang niyang makitang ganito kaseryoso si Paco, at ‘di naman niya maikaila na may sarili siyang mga pag-aalinlangan. Ngunit ni minsan ay &ls quo;di siya nag-alinlangan na paniwalaan ang mga pinaninindigan ng Heneral. At alam niyang ganoon din si Paco, kaya naman nabigla siya na ayaw nitong matuloy kinabukasan sa Cabanatuan.

Keep reading

dettsu:
“ Makinig kayo. Kung mayroon man sa inyong mapunta sa totoong panganib, kailangan niyo lang huminga nang malalim, at tandaan na mura lang ang buhay natin. Sikapin niyong mabuhay, ipaglaban niyo, ngunit sa harap ng kamatayan, huwag kayong...

dettsu:

Makinig kayo. Kung mayroon man sa inyong mapunta sa totoong panganib, kailangan niyo lang huminga nang malalim, at tandaan na mura lang ang buhay natin. Sikapin niyong mabuhay, ipaglaban niyo, ngunit sa harap ng kamatayan, huwag kayong matakot na ialay ang inyong sarili. Lahat ng tao namamatay ngunit ang marangal na kaisipan at paninindigan, hindi siya makakalimutan.

Hindi na ‘to tungkol sa mga sarili natin, tungkol ito sa kung anong pwede nating iambag para sa lahat.

#ManuelBernalProtectionSquad


Commissions | Buy me a coffee! | Art Twitter